Dekkingsoverzicht

Welke dekking is er mogelijk?

Ziektekosten internationaal Vinkje groen Ongevallendekking Vinkje groen
Uitgebreide SOS Vinkje groen Inboedel in het buitenland Vinkje groen
Tandheelkundige kosten Vinkje groen Reisbagage Vinkje groen
Arbeidsongeschiktheid Vinkje groen Rechtsbijstand Vinkje groen
Particuliere aansprakelijkheid Vinkje groen Levensverzekering -

Welke dekkingen biedt het Goudse Expat Pakket?

Hieronder vindt u een korte opsomming van de dekking.

  • S.O.S. hulpverlening: o.a. medische bijstand & repatriëring (ook na overlijden of begrafenis/crematie ter plaatse), overkomst van familie, retour Nederland vanwege onvoorziene familieomstandigheden, extra reis- en verblijfkosten, opsporings- en reddingsacties, telecommunicatiekosten.
  • Ziektekosten: (afhankelijk van pakket) o.a. kosten m.b.t. ziekenhuis, specialist, geneesmiddelen, huisarts, bevalling (optimaal en excellent), ook volledige dekking bezoek aan Nederland, wereldwijd dekking tijdens reizen.
  • Tandheelkundige hulp: een extra module die is af te sluiten naast ziektekosten, dekking tot 1500 euro, 80% vergoeding.
  • Inboedel: zowel wat u laat overkomen als wat u terplekke aanschaft; Huurdersaansprakelijkheid (schade aan gehuurde woning) mee te verzekeren in o.a. België, Frankrijk, Luxemburg, Italië; en Zwitserland. Zie nadere toelichting op deze dekking hieronder.
  • Doorlopende reisbagage en annuleringskosten: tijdens verblijf in het buitenland zult u mogelijk regelmatig op zakenreis of vakantie gaan of bijvoorbeeld familie in Nederland bezoeken. Met dit onderdeel is ook tijdens deze reizen de bagage verzekerd en bovendien zijn de annuleringskosten meeverzekerd (maximum per reis en per jaar afhankelijk van gekozen dekking).
  • Aansprakelijkheid particulieren: voor schade aan personen en goederen van anderen dan de verzekerde(n).
  • Rechtsbijstand: dekking voor het verhalen van schade, bij strafzaken en bij geschillen die voortvloeien uit een contract (bijv. aankoop in een winkel). Bij de excellent dekking ook dekking voor arbeidsrechterlijke geschillen (zoals conflict met werkgever of ontslag in EU en VS) en sociaalrechterlijke geschillen (ook erfrecht). Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen. Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen. Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (ivm eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking. Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt.
  • Ongevallen: uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
  • Arbeidsongeschiktheid: als expat heeft men in het algemeen geen recht meer op de sociale uitkeringen die in Nederland worden verstrekt. Daarnaast zijn in veel landen de voorzieningen voor bijv. arbeidsongeschiktheid minimaal, of bestaan ze helemaal niet. Via deze module kunt u zich toch verzekeren voor een terugval in inkomen als gevolg van langdurige ziekte of een ernstig ongeval. Mede belangrijk omdat expats daar in Nederland niet meer voor verzekerd zijn! Voor algemene informatie over arbeidsongeschiktheid kijkt u elders op onze website.

Uitgebreid premie- en dekkingsoverzicht

Een volledig overzicht vindt u in het uitgebreide premie-en dekkingsoverzicht (pdf)

Offerte aanvragen

U kunt makkelijk een offerte aanvragen door de online offertemodule te gebruiken.
Na uw aanvraag zult u binnen enkele minuten een offerte per email ontvangen.

(*de offertemodule opent in een nieuw venster)