Dekkingsoverzicht

1. Welke dekkingen biedt het Goudse Expat Pakket?

Ziektekosten internationaal

Ongevallendekking

Uitgebreide SOS

Inboedel in het buitenland

Tandheelkundige kosten

Reisbagage

Arbeidsongeschiktheid

Rechtsbijstand

Particuliere aansprakelijkheid

Levensverzekering

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de dekking. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de voorwaarden en het onderdeel 'belangrijke documenten'.

 1. S.O.S. hulpverlening: o.a. dekking medische bijstand & repatriëring (ook na overlijden of begrafenis/crematie ter plaatse), overkomst van familie, retour Nederland vanwege onvoorziene familieomstandigheden, extra reis- en verblijfkosten, opsporings- en reddingsacties, telecommunicatiekosten.
 2. Ziektekosten: (afhankelijk van pakket) o.a. kosten m.b.t. ziekenhuis, specialist, geneesmiddelen, huisarts, bevalling (optimaal en excellent), ook volledige dekking bezoek aan Nederland, wereldwijd dekking tijdens reizen.
 3. Tandheelkundige hulp: een extra module die is af te sluiten naast ziektekosten, dekking tot 1500 euro, 80% vergoeding.
 4. Inboedel: zowel wat u laat overkomen als wat u terplekke aanschaft kan worden verzekerd. Huurdersaansprakelijkheid is optioneel mee te verzekeren.
 5. Doorlopende reisbagage en annuleringskosten: Met dit onderdeel is tijdens de reizen de bagage verzekerd en bovendien zijn de annuleringskosten meeverzekerd.
 6. Aansprakelijkheid particulieren: voor schade aan personen en goederen van anderen dan de verzekerde(n).
 7. Rechtsbijstand: dekking voor het verhalen van schade, bij strafzaken en bij geschillen die voortvloeien uit een contract. De excellent dekking biedt ook dekking voor arbeidsrechtelijke geschillen en erfrecht. 
 8. Ongevallen: uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
 9. Arbeidsongeschiktheid: als expat heeft men in het algemeen geen recht meer op de sociale uitkeringen die in Nederland worden verstrekt. Daarnaast zijn in veel landen de voorzieningen voor bijv. arbeidsongeschiktheid minimaal, of bestaan ze helemaal niet. Via deze module kunt u zich toch verzekeren voor een terugval in inkomen als gevolg van langdurige ziekte of een ernstig ongeval. Mede belangrijk omdat expats daar in Nederland niet meer voor verzekerd zijn. Voor algemene informatie over arbeidsongeschiktheid kijkt u elders op onze website. Vraag hiervoor een offerte aan.

2. In welke regio's en landen bent u verzekerd?

De verzekerde is altijd verzekerd in Europa (regio A), dus waar u ook woont, u bent ook in Nederland altijd zonder extra beperkingen verzekerd. De verzekerde regio wordt in eerste instantie bepaald op basis van uw woonland, het land van verblijf.

 1. Regio A: Europa
 2. Regio B: Wereld exclusief Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore, Verenigde Arabische Emiraten en de V.S. (inclusief regio A)
 3. Regio C: Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten (inclusief regio’s A en B)
 4. Regio D: V.S. (inclusief regio’s A, B en C)

Dekking A is de voordeligste regio, dekking D de duurste.
U heeft tijdens reizen in een "hogere" regio dekking voor onvoorziene kosten bij ziekte, ongeval en overlijden, wereldwijd.

Voorbeeld - u woont in Maleisië

 • Maleisië = Regio B
 • U heeft volledige dekking in de Regio's A + B
 • In regio's C + D heeft u dekking tijdens reizen (tijdelijk verblijf), bij ziekte, ongeval, overlijden.
 • Wilt u graag ook volledige dekking in Singapore hebben (dus uitgebreider dan alleen dekking tijdens reizen, bv ook voor voorziene/geplande zorg), dan kunt u op aanvraag kiezen voor dekking in regio C.

3. Uitsluitingen

 • Let er op dat natuurlijk niet "alles" is gedekt. Denk aan beroepen met een verhoogd risico, wedstrijdsport, gevaarlijke sporten.

 • Neem vooraf contact op met ons op om na te vragen of een beroep en/of sport onder de dekking valt. U kunt dit ook in de uitgebreide voorwaarden nazien.

 • Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke uitsluitingen, zoals alcohol en drugsmisbruik en criminele activiteit.

 • Niet de leukste activiteit, maar lees de voorwaarden altijd goed! Dit voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen.

4. Offerte aanvragen

U kunt makkelijk een offerte aanvragen door de online offertemodule te gebruiken.
Na uw aanvraag zult u binnen enkele minuten een offerte per email ontvangen.

Direct een offerte aanvragen