Aandachtspunten

Uitsluitingen

Let er op dat natuurlijk niet "alles" is gedekt. Denk aan beroepen met een verhoogd risico, wedstrijdsport, gevaarlijke sporten. Neem vooraf contact op met ons op om na te vragen of een beroep en/of sport onder de dekking valt. U kunt dit ook in de uitgebreide voorwaarden nazien. Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke uitsluitingen, zoals alcohol en drugsmisbruik en criminele activiteit. Niet de leukste activiteit, maar lees de voorwaarden altijd goed! Dit voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen.

Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

De Goudse biedt 'vrije keuze van zorgverlener'. Vrije keuze betekent bij De Goudse dat u vrije keuze heeft van zowel dokter als ziekenhuis binnen de regio waarin uw woonland bij De Goudse is ingedeeld én binnen de regio(’s) waarvoor bij De Goudse lagere premies gelden. Privéklinieken vallen daarbij ook onder de dekking van de verzekering. Indien u er zelf voor kiest (zonder medische noodzaak) om te reizen naar een ziekenhuis/zorgverlener van uw keuze, dan worden de reiskosten daarvan in principe niet vergoed door De Goudse. Indien behandeling ter plaatste niet mogelijk is, dan regelt en vergoed de alarmcentrale medische evacuatie naar een geschikt ziekenhuis, in de regio en indien noodzakelijk ook naar een ander land.

De Goudse hanteert wel de voorwaarde dat voorafgaand aan een geplande opname in een ziekenhuis of kliniek telefonisch contact opgenomen moet worden met de alarmcentrale van De Goudse. U kunt in dat gesprek aangeven waar u graag behandeld wil worden en De Goudse zal de opname dan administratief begeleiden *). Dit betekent onder andere dat zij – daar waar mogelijk – een betalingsgarantie voor het ziekenhuis in orde maken zodat u niet de (soms hoge) kosten van ziekenhuisopnames zelf hoeft voor te schieten.

U heeft bij De Goudse dekking voor maximaal een tweepersoons kamer (semi-private room). Eenpersoonskamers (private room) vallen in de regel niet onder de dekking, behalve als er geen verpleging op twee of meerpersoonskamers mogelijk is.

Afwijkende regels USA.

Voor USA gelden afwijkende regels. USA is een sterk gereguleerd land op het gebied van medisch zorg en de kosten van de zorg zijn heel hoog vergeleken met de rest van de wereld. In de USA werkt De Goudse daarom samen met een lokale alarmcentrale (GMMI) waar u bij een geplande opname op voorhand contact mee dient op te nemen. In samenspraak met GMMI wordt dan bepaald waar u een behandeling kunt ondergaan. U kunt echter besluiten buiten de bemiddeling van GMMI om een naar een arts en ziekenhuis te gaan van uw eigen keuze, maar in dat geval krijgt u maar 80% van uw zorgkosten vergoed van De Goudse.

*) De Goudse behoudt zich het recht voor om u bij een exorbitante overschrijding van de te verwachten zorgkosten (de zogeheten “reasonable and customary costs”) een alternatief voor de door u gekozen medische faciliteit te bieden. Het gaat De Goudse daarbij voornamelijk om de kosten van de verzorging - dus het bed, de verzorgsters, het eten, het uitzicht etc. Deze kosten liggen in een dure privékliniek soms vele malen hoger dan in een meer normale faciliteit (soms een staatsziekenhuis, soms een minder luxe privékliniek). De Goudse voelt zich namelijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten en in mindere mate voor de 'hotelmatige faciliteiten' van een privékliniek. Dit aspect speelt met name in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken. Let wel; deze randvoorwaarde aan uw vrije keuze betekent niet dat u slecht bent verzekerd. De Goudse heeft er namelijk geen enkel belang bij u kwalitatief hoogstaande medische zorg te ontzeggen. Een slecht verlopen operatie kost de verzekeraar immers altijd nog meer geld aan complicaties en nabehandelingen dan een direct goed verlopen operatie.

Huurdersaansprakelijkheid

Binnen de Inboedelverzekering van het Expat Pakket is het mogelijk voor huurders van een permanent bewoond huis in Europa een zgn. huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze mogelijkheid komt voort uit lokale wetgeving (o.a. in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Italië) waarbij huurders van een woning in die landen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan de woning. In Nederland kennen we dit soort aansprakelijkheid niet en is schade aan een huurwoning in principe altijd gedekt op een opstalverzekering.

De dekking voor huurdersaansprakelijkheid van De Goudse is gemaximeerd tot 200.000 euro per gebeurtenis. Dat is een belangrijk gegeven want als u een huis huurt met een herbouwwaarde van 500.000 euro dan komt u bij wederopbouw na bijvoorbeeld een grote brand wel voor 300.000 euro dekking te kort. Een groot risico waar we daarom graag voor waarschuwen.

Indien u gaat huren in een land waar u aansprakelijk gesteld kunt worden voor schade aan de huurwoning die u huurt adviseren we u nadrukkelijk ook te kijken naar lokale mogelijkheden om dit risico te verzekeren. De mogelijkheid die De Goudse biedt is te beperkt om in alle gevallen een goede dekking te geven. Wij adviseren u wel altijd een verzekering voor dit risico af te sluiten aangezien het in potentie om forse claims gaat.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in het buitenland - korting via JoHo

Als één van de weinige Nederlandse verzekeraars biedt de Goudse een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor werkenden in het buitenland. Dit is een belangrijke verzekering, aangezien in veel landen niets is geregeld met betrekking tot inkomensverlies bij (tijdelijke of definitieve) arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. In Nederland is dit (indien iemand in loondienst werkzaam is) automatisch geregeld. In het buitenland is het sociale vangnet echter meestal minder en heel vaak zelfs helemaal niet geregeld. En bij terugkeer naar Nederland bij arbeidsongeschikt verkrijgt u niet alsnog recht op een uitkering (tenzij er sprake was van bv. detachering). Het risico van inkomensverlies als gevolg van ziekte of ongeval is dus op te vangen door de Arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen het Goudse Expat Pakket.

Offerte aanvragen

U kunt makkelijk een offerte aanvragen door de online offertemodule te gebruiken.
Na uw aanvraag zult u binnen enkele minuten een offerte per email ontvangen.

(*de offertemodule opent in een nieuw venster)