Aandachtspunten

1. Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

De Goudse biedt 'vrije keuze van zorgverlener'. Vrije keuze betekent bij De Goudse dat u vrije keuze heeft van zowel dokter als ziekenhuis binnen de regio waarin uw woonland bij De Goudse is ingedeeld én binnen de regio(’s) waarvoor bij De Goudse lagere premies gelden. Privéklinieken vallen daarbij ook onder de dekking van de verzekering. Indien u er zelf voor kiest (zonder medische noodzaak) om te reizen naar een ziekenhuis/zorgverlener van uw keuze, dan worden de reiskosten daarvan in principe niet vergoed door De Goudse. Indien behandeling ter plaatste niet mogelijk is, dan regelt en vergoed de alarmcentrale medische evacuatie naar een geschikt ziekenhuis, in de regio en indien noodzakelijk ook naar een ander land.

De Goudse hanteert wel de voorwaarde dat voorafgaand aan een geplande opname in een ziekenhuis of kliniek telefonisch contact opgenomen moet worden met de alarmcentrale van De Goudse. U kunt in dat gesprek aangeven waar u graag behandeld wil worden en De Goudse zal de opname dan administratief begeleiden *). Dit betekent onder andere dat zij – daar waar mogelijk – een betalingsgarantie voor het ziekenhuis in orde maken zodat u niet de (soms hoge) kosten van ziekenhuisopnames zelf hoeft voor te schieten.

U heeft bij De Goudse dekking voor maximaal een tweepersoons kamer (semi-private room). Eenpersoonskamers (private room) vallen in de regel niet onder de dekking, behalve als er geen verpleging op twee of meerpersoonskamers mogelijk is.

2. Afwijkende regels bij verblijf in de USA

Voor USA gelden afwijkende regels. USA is een sterk gereguleerd land op het gebied van medisch zorg en de kosten van de zorg zijn heel hoog vergeleken met de rest van de wereld. In de USA werkt De Goudse daarom samen met een lokale alarmcentrale (GMMI) waar u bij een geplande opname op voorhand contact mee dient op te nemen. In samenspraak met GMMI wordt dan bepaald waar u een behandeling kunt ondergaan. U kunt echter besluiten buiten de bemiddeling van GMMI om een naar een arts en ziekenhuis te gaan van uw eigen keuze, maar in dat geval krijgt u maar 80% van uw zorgkosten vergoed van De Goudse.

*) De Goudse behoudt zich het recht voor om u bij een exorbitante overschrijding van de te verwachten zorgkosten (de zogeheten “reasonable and customary costs”) een alternatief voor de door u gekozen medische faciliteit te bieden. Het gaat De Goudse daarbij voornamelijk om de kosten van de verzorging - dus het bed, de verzorgsters, het eten, het uitzicht etc. Deze kosten liggen in een dure privékliniek soms vele malen hoger dan in een meer normale faciliteit (soms een staatsziekenhuis, soms een minder luxe privékliniek). De Goudse voelt zich namelijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten en in mindere mate voor de 'hotelmatige faciliteiten' van een privékliniek. Dit aspect speelt met name in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken. Let wel; deze randvoorwaarde aan uw vrije keuze betekent niet dat u slecht bent verzekerd. De Goudse heeft er namelijk geen enkel belang bij u kwalitatief hoogstaande medische zorg te ontzeggen. Een slecht verlopen operatie kost de verzekeraar immers altijd nog meer geld aan complicaties en nabehandelingen dan een direct goed verlopen operatie.

USA: PPACA en OBAMACARE

De Goudse heeft als enige Nederlandse aanbieder een product dat compliant is en dus aan de eisen voldoet van de zogenoemde "Obamacare", PPACA (Patient Protection and Affordable Care Act). 

Update 2020 m.b.t. USA (PPACA / OBAMACARE: ondanks onduidelijkheden over de richting die de overheid wil kiezen, spelen de regels rondom de PPACA wetgeving nog steeds.

  • Lees meer over de verzekeringsregels in de USA onze website Expatverzekering.nl
  • Gaat u naar de USA of wilt u meer informatie over een Nederlandse verzekering in de USA, neemt u dan contact met ons op.

3. Direct billing

Direct billing is de internationale verzekeringsterm voor ‘betaling rechtstreeks’ en betekent dat de verzekeraar ziektekosten direct afrekent met de zorgverlener (vaak is dat het ziekenhuis) zodat u niet zelf grote bedragen hoeft voor te schieten om achteraf pas te kunnen claimen bij de verzekeraar. Veel verzekeraars hanteren strenge regels voor direct billing omdat het tot stand brengen van een betalingsovereenkomst in het buitenland vaak veel administratie vergt en daarom relatief veel kosten met zich meeneemt voor een verzekeraar. De meeste internationale verzekeraars betalen ziekenhuizen daarom alleen rechtstreeks bij langdurige (inpatient) opnames. De Goudse hanteert vergeleken met die ‘markt van verzekeraars’ relatieve lage grenzen voor direct billing en maakt daarbij ook geen onderscheid tussen outpatient en inpatient kosten. Tot een bedrag van 1000 euro dient uzelf de nota te voldoen aan de zorgverlener en achteraf te claimen bij De Goudse. Wordt de 1000 euro naar verwachting overschreden, dan kan er via de alarmcentrale van De Goudse een betalingsregeling worden opgezet zodat u geen grote bedragen zelf hoeft voor te schieten. Direct billing geldt alleen voor ziektekosten, niet voor andere verzekeringen uit het Goudse Expat Pakket

4. Huurdersaansprakelijkheid

Binnen de Inboedelverzekering van het Expat Pakket is het mogelijk voor huurders van een permanent bewoond huis in Europa een zgn. huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze mogelijkheid komt voort uit lokale wetgeving (o.a. in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Italië) waarbij huurders van een woning in die landen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan de woning. In Nederland kennen we dit soort aansprakelijkheid niet en is schade aan een huurwoning in principe altijd gedekt op een opstalverzekering.

De dekking voor huurdersaansprakelijkheid van De Goudse is gemaximeerd tot 200.000 euro per gebeurtenis. Dat is een belangrijk gegeven want als u een huis huurt met een herbouwwaarde van 500.000 euro dan komt u bij wederopbouw na bijvoorbeeld een grote brand wel voor 300.000 euro dekking te kort. Een groot risico waar we daarom graag voor waarschuwen.

Indien u gaat huren in een land waar u aansprakelijk gesteld kunt worden voor schade aan de huurwoning die u huurt adviseren we u nadrukkelijk ook te kijken naar lokale mogelijkheden om dit risico te verzekeren. De mogelijkheid die De Goudse biedt is te beperkt om in alle gevallen een goede dekking te geven. Wij adviseren u wel altijd een verzekering voor dit risico af te sluiten aangezien het in potentie om forse claims gaat.

5. Uw huis in Nederland

Veel Nederlandse verzekeraars geven geven, wat betreft inboedel, opstal en aansprakelijkheid (als eigenaar van een verhuurde woning), geen dekking meer indien u zich in Nederland uitschrijft en voor langere tijd naar het buitenland verhuist. JoHo Insurances biedt de mogelijkheid dit wel te verzekeren. Zie onze website expatverzekering.nl voor uitgebreide informatie over het verzekeren van huis en inboedel

6. Offerte aanvragen

U kunt makkelijk een offerte aanvragen door de online offertemodule te gebruiken.
Na uw aanvraag zult u binnen enkele minuten een offerte per email ontvangen.

Direct een offerte aanvragen