Alarmcentrale

De Goudse Alarmcentrale

Vast onderdeel van het Goudse Expat Pakket is de hulp van de Goudse Alarmcentrale. Via deze alarmcentrale kan de verzekerde 24 uur per dag een beroep doen op hulp in noodsituaties (medische zorg, repatriëring, 'direct billing' bij ziekenhuisopames e.d.). Naast deze dringende en spoedeisende zaken zijn er tal van vragen denkbaar die minder urgent zijn en waarvoor De Goudse liever heeft dat u die niet stelt aan de alarmcentrale, maar aan henzelf. Om inzicht te bieden in deze twee soorten dienstverlening hebben we een handig document (link is external) gemaakt waarin per situatie duidelijk staat omschreven bij wie de verzekerde moet 'aankloppen' met vragen.